Działka pod zabudowę – na co zwracać uwagę?

Działka pod zabudowę - na co zwracać uwagę?

Marzenie o własnym domu może stać się rzeczywistością, jeśli dysponujemy odpowiednim gruntem. Działka pod zabudowę powinna spełniać szereg określonych cech. Lokalizacja, wielkość, wymiary oraz nachylenie terenu to tylko niektóre z nich. Dokładana analiza sytuacji w terenie oraz dokumentacji dotyczącej działki to podstawa, jeśli chcemy uniknąć podjęcia nieprzemyślanej decyzji.

Czym powinna charakteryzować się działka pod zabudowę? Większość z nas z łatwością potrafi wymienić kilka pożądanych cech. Przed podjęciem decyzji o zakupie warto przemyśleć jednak wszystkie za i przeciw. Znaczenie będzie miała lokalizacja, dostęp do dróg publicznych, sąsiedztwo, najbliższe otoczenia oraz zapisy prawa miejscowego.

Stan prawny nieruchomości

Decydując się na zakup działki, warto wcześniej zebrać dokładne informacje na temat właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości oraz ewentualnych ciążących na niej zobowiązaniach. Wszystkie informacje na temat stanu prawnego nieruchomości uzyskać można w wydziale ksiąg wieczystych właściwego ze względu na lokalizację działki sądu rejonowego. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, czy istnieją wpisy dotyczące hipoteki, służebności oraz inne, mogące powodować ograniczenia w użytkowaniu działki.

Działka pod zabudowę a jej lokalizacja

Przed zakupem nieruchomości warto sprawdzić, czy obszar, na którym znajduje się działka, objęty został miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp).  W dokumencie tym określony jest dozwolony sposób użytkowania nieruchomości, nieprzekraczalna linia zabudowy oraz minimalna powierzchnia biologicznie czynna.

Zapisy mpzp określają również, jaki rodzaj budynku może zostać posadowiony na nieruchomości. Jego wysokość, maksymalna powierzchnia zabudowy, rodzaj elewacji itp.

Jeśli działka pod zabudowę nie posiada ustanowionego mpzp, warto sprawdzić zapisy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dojazd do nieruchomości

Bardzo istotny jest też dostęp do dróg publicznych i sposób skomunikowania działki. Jeśli nieruchomość nie posiada dostępu do drogi, nie będzie mogła rozpocząć się na niej budowa.

Koniecznie sprawdźmy też, ile zajmie nam dojazd do pracy oraz czy w okolicy znajdują się wszystkie interesujące nas obiekty: sklepy, przedszkola, szkoły, przychodnie itd.

Ważne jest także to, czy istnieje alternatywa dla dojazdów własnym samochodem – kolej, autobus, bus. Nigdy przecież nie wiadomo, czy samochód pewnego dnia nie odmówi nam posłuszeństwa.

Co jeszcze?

Wybierając działkę pod zabudowę, warto szukać takiej, która jest już uzbrojona. Choć z pewnością będzie ona nieco droższa niż nieruchomość bez dostępu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i gazowej, to jednak w ostatecznym rozrachunku będzie to niższy koszt niż w przypadku konieczności samodzielnego jej uzbrojenia.

Działka pod zabudowę to inwestycja na długie lata. Pochopne podejmowanie decyzji nie jest zatem wskazane.

Ocena

Dodaj komentarz

CommentLuv badge